உபகரணங்கள்

இயந்திரங்கள்

முழு தானியங்கி முனைய இயந்திரங்கள்

6 முழு தானியங்கி முனைய இயந்திரங்கள்

தானியங்கி டின் டிப்பிங் வயர் கட்டிங் மெஷின்

4 தானியங்கி டின் டிப்பிங் வயர் கட்டிங் மெஷின்கள்

தானியங்கி கணினி கேபிள் வெட்டும் இயந்திரம்

8 தானியங்கி கணினி கேபிள் வெட்டும் இயந்திரங்கள்

அரை தானியங்கி மெர்மினல் இயந்திரங்கள்

10 அரை தானியங்கி முனைய இயந்திரங்கள்

ஊசி மோல்டிங் இயந்திரம்

11 ஊசி மோல்டிங் இயந்திரங்கள்

கேபிள்-விரிவான-சோதனையாளர்கள்

4 கேபிள் விரிவான சோதனையாளர்கள்

டெர்மினல் ஹார்னஸ் வண்ண மறுசீரமைப்பு கருவிகள்

2 டெர்மினல் ஹார்னஸ் வண்ண அங்கீகார கருவிகள்

பரிசோதனைக் கருவி

துல்லிய எதிர்ப்பு சோதனையாளர்

துல்லிய எதிர்ப்பு சோதனையாளர்

ஏசி டிசி மின்னழுத்த இன்சுலேஷன் டெஸ்டர்

ஏசி/டிசி மின்னழுத்த இன்சுலேஷன் டெஸ்டர்

தானியங்கி டெர்மினல் டென்ஷன் மீட்டர்

தானியங்கி டெர்மினல் டென்ஷன் மீட்டர்

சுயவிவர அரைக்கும் கட்டர்

சுயவிவர அரைக்கும் கட்டர்

சுயவிவர பெருக்க பகுப்பாய்வி

சுயவிவர பெருக்க பகுப்பாய்வி

தொழில்துறை உருப்பெருக்கி

தொழில்துறை உருப்பெருக்கி

சுயவிவர பகுப்பாய்வி ஃப்ளோசார்ட்

சுயவிவரம்-பகுப்பாய்வி-பாய்வு விளக்கப்படம்